شاخ – بوق بستنی روسیه زندگی پوتین

شاخ – بوق: بستنی روسیه زندگی پوتین روزانه صبحانه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی ایجاد خزانه متمرکز در دستورکار ، احتمال ادغام سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری تهران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص اصلاح ساختار شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد و از احتمال ادغام بعضی سازمان‌ها و معاونت‌ها در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ا

ایجاد خزانه متمرکز در دستورکار ، احتمال ادغام سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری تهران

احتمال ادغام شرکت ها و معاونت های شهرداری تهران/ ایجاد خزانه متمرکز در دستورکار

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص اصلاح ساختار شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد و از احتمال ادغام بعضی شرکت ها و معاونت ها در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

محمدعلی نجفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به دستور اخیرش اطراف اصلاح ساختار شهرداری تهران، با بیان اینکه ساختار شهرداری از جهات متفاوت دارای اشکالاتی هست، گفت: یکی از اشتباهات ساختار شهرداری گستردگی بیش از حد آن هست؛ به گونه ای که با این شهر نباید اینقدر از نظر تعداد مدیریت ها، ساختار گسترده ای طراحی می شد.

ایجاد خزانه متمرکز در دستورکار ، احتمال ادغام سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری تهران

وی افزود: تداخل و استهلاک بین بخش های متفاوت شهرداری به وفور دیده می شود به گونه ای که موردی داریم که یک عنوان واحد در چند دفتر در شهرداری دنبال می شود که این قابل قبول نیست.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه ساختار شهرداری باید با یک نگاه علمی جامع اندیش مورد توجه قرار گیرد، گفت: برهمین اساس از معاونت برنامه ریزی درخواست کردیم که شورای علمی در این زمینه تشکیل دهد و استاد برجسته یکی از دانشگاه ها را نیز به عنوان رییس شورای علمی گزینش کردیم تا در سه فاز عوض کردن ساختار شهرداری را بررسی کنند.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص اصلاح ساختار شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد و از احتمال ادغام بعضی سازمان‌ها و معاونت‌ها در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ا

نجفی با بیان اینکه از این شورای علمی درخواست کردیم که در یک فاز شش ماهه کلیات ساختار تازه شهرداری را آماده کنند، تصریح کرد: همچنین در یک وقت یک ساله می بایست ساختار نهایی شهرداری شکل بگیرد که در کنار آن یک کار ضربتی نیز درخصوص جایگاه زنان و ساختار مرتبط با آن در شهرداری و همچنین عنوان خزانه متمرکز نیز در دستور کار قرار گرفته است ، چراکه باید این دو عنوان در شهرداری با فوریت بیشتری به نتیجه برسد و از این شورا خواسته ایم که درخصوص این دو عنوان راه حل هایی ارائه دهند.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است بعضی از شرکت ها و یا معاونت های شهرداری در ساختار تازه ادغام شود؟ گفت: در حال بررسی عنوان عوض کردن ساختار هستیم و اگر مورد نیاز باشد معاونت ها، ادارات کل شرکت ها و شرکت ها ادغام می شوند ولی در حال حاضر این مساله در فاز بررسی و مطالعه قرار دارد.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs