شاخ – بوق بستنی روسیه زندگی پوتین

شاخ – بوق: بستنی روسیه زندگی پوتین روزانه صبحانه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی توصیه‌های دادستان کل کشور به پزشکان

دادستان کل کشور گفت: تقوی در پزشکی، خیرخواهی جهت بیمار و بکارگیری تمام توان، موارد مهمی هستند که اگر پزشکان خود را به این صفات منتسب کنند، بسیار ارزشمند است.&nb

توصیه‌های دادستان کل کشور به پزشکان

توصیه های دادستان کل کشور به پزشکان

عبارات مهم : ایران

دادستان کل کشور گفت: تقوی در پزشکی، خیرخواهی جهت بیمار و بکارگیری تمام توان، موارد مهمی هستند که اگر پزشکان خود را به این صفات منتسب کنند، بسیار ارزشمند هست.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در اختتامیه نشست رؤسای پزشکی قانونی کشورهای منطقه با اشاره به جایگاه پزشکی قانون در کشور عزیزمان ایران از منظر حقوقی اظهار کرد: بند اول ماده ۱ قانون شرکت پزشکی قانونی وظایف و تکالیفی جهت این شرکت تعریف شده است و بر اساس آن اظهارنظر در امور پزشکی و کارشناسی آن، کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی به عهده این شرکت است و در اصل ۵۶ قانون اساسی که ناظر به تکالیف قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران است آمده که یکی از وظایف قوه قضاییه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت است.

وی با بیان این که «جایگاه پزشکی قانونی در حوزه حقوق قابل توجه و بسیار مهم است»، گفت: ما می دانیم بخشی از حقوق فردی و اجتماعی در هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مبتنی بر تحقق آن به وسیله دستگاه قضایی هست؛ چراکه در هر کشوری قوه قضاییه مسئول احقاق حقوق مردم چه حقوق فردی و چه حقوق اجتماعی است.

توصیه‌های دادستان کل کشور به پزشکان

وی اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است و شاید جهت شما این توصیه قابل توجه باشد که ما در مطالعات سطح بین الملل بدیلی را جهت قوه قضاییه در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران پیدا نکردیم و قوه مجریه هیچ گونه نقش و دخالتی در دستگاه قضایی نداشته باشد.

دادستان کل کشور بیان داشت: بر اساس مطالعات سطوح بین الملل مسئولان قوه قضاییه، مدیر دیوان عدالت، دادگستری و… هر کدام بنا بر ساختار خود به نحوی به قوه مجریه مرتبط هستند که در نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هم در قانون و هم در ساختار تشکیلاتی استقلال صددرصد کامل جهت قوه قضاییه دیده شده است است.

دادستان کل کشور گفت: تقوی در پزشکی، خیرخواهی جهت بیمار و بکارگیری تمام توان، موارد مهمی هستند که اگر پزشکان خود را به این صفات منتسب کنند، بسیار ارزشمند است.&nb

وی افزود: جهت تحقق عدالت و حقوق فردی و اجتماعی مردم که در جهت قانون و متناسب با شئونات مردم انجام شود یک ابزار و نیازمندی هایی دارد که بخشی از آن می تواند متوجه سازمانی باشد تحت عنوان شرکت پزشکی قانونی تا به وظایف و تکالیف تعیین شده است عمل کند.

دادستان کل کشور بیان کرد: ما شاهد هستیم تحقق عدالت که در فرآیند پیگیری در دستگاه قضایی مورد انتظار است بخشی از آن و در مواردی به ورود پزشکی قانونی جهت تعیین و تبیین و اعلام به مراجع قضایی جهت صدور احکام بستگی دارد و این یک امر کاملا تخصصی و در حوزه شرکت پزشکی قانونی تعریف هست. ما در نظام حقوقی جهت این که حقوق اشخاص کاملا رعایت شود و در حوادثی که رخ می دهد و در دعاوی به وجود آمده و جرایم و جنایات و بسیاری از موارد جهت تعیین و تبیین حدود آن حقوق، قاضی حتما باید به کارشناس مراجعه کند.

وی تاکید کرد: همچنین در بحث دیات و میزان جرایم نیز این عنوان وجود دارد و نظر پزشکی قانونی می تواند ملاک باشد و بسیاری از پرونده های مشابه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بدون اخذ نظر شرکت پزشکی قانونی امکان ندارد.

توصیه‌های دادستان کل کشور به پزشکان

دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: علاوه بر این ما در حوادث بسیار مهم نقش شرکت پزشکی قانونی را نقش بی بدیل و آینده ساز می دانیم. حوادثی که در کشورمان شاهد هستیم مثل آتش سوزی، زلزله و اتفاقات طبیعی و جریان اخیری که متأسفانه منجر به کشته شدن 66 نفر در سانحه هوایی شده است بود نقش شرکت پزشکی قانونی را زیاد نشان می دهد. نقش پزشکی قانونی در تعیین تشخیص هویت آنان و میزان جرایم و جنایاتی که در این حوادث به وقوع می پیوندد و موارد دیگر نشان می دهد افراد ذی حق چگونه به حق خود برسند که با نظر پزشکی قانونی رسیدن به آن امکان دارد.

وی گفت: ما جهت شرکت پزشکی قانونی که مجموعه تخصصی است و زیر مجموعه دستگاه قضایی است اهمیت فوق العاده قائل هستیم و اعتقاد داریم که باید از نظر کیفی ارتقاء یابد و بخشی از این به ارتباطات بین المللی، مراکز علمی – پزشکی و سازمانهای پزشکی قانونی بستگی دارد؛ چراکه تعامل می تواند موجب غنا و ارتقا سطح علمی و تخصصی آنها شود.

دادستان کل کشور گفت: تقوی در پزشکی، خیرخواهی جهت بیمار و بکارگیری تمام توان، موارد مهمی هستند که اگر پزشکان خود را به این صفات منتسب کنند، بسیار ارزشمند است.&nb

دادستان کل کشور با تأکید بر این که «ما جهت اینگونه مجالس و همایش ها اهمیت زیادی قائل هستیم»، ادامه داد: این گونه گردهمایی ها می تواند به صورت تعامل و همکاری دو طرف انجام شود و خروجی آن جهت همه شما و شرکت پزشکی قانونی بافایده و مؤثر باشد.

وی بیان کرد: در تحقق عدالت و رسیدن قاضی به واقعیت ها شرکت پزشکی قانونی از نظر حقوقی نقش اثر گذاری دارد و قطعا اگر ما شرکت پزشکی قانونی را نداشتیم در رسیدن به یک تحقق عدالت اجتماعی کارمان لنگ می شد و می توانم این ادعا را به صراحت اعلام کنم که بخش قابل توجهی از کار قضایی در دستگاه قضایی مبتنی بر نظر شرکت پزشکی قانونی است.

توصیه‌های دادستان کل کشور به پزشکان

وی در ادامه صحبت خود در نشست رؤسای پزشکی قانونی کشورهای منطقه به مشکل کار در شرکت پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: ما می دانیم که همکارانمان در این شرکت در شرایط مشکل کار می کنند و تخصص پزشکی قانونی در تشریح جسد کار مشکل هست؛ ولی خروجی آن در دستاوردها جهت احقاق حقوق مردم بسیار می تواند موثر و بافایده باشد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه دکتر و پزشکی قانونی از منظر دین اشاره کرد و بیان داشت: ما در روایاتی که از پیشوایان دینی خود داریم اشاره به طبیب و دکتر و رسالت خطیری که بر عهده پزشکان قرار دارد، شده است است که تحقق اهداف آن در لسان و روایات ما قابل توجه است.

وی افزود: براساس روایات اهل سنت و شیعه دانش به دو قسم است اول دانشی که به معنویات انسان بر می ‎گردد که همان علم ادیان و الهی است و دوم علمی که به بدن انسان بر می گردد؛ چراکه انسان موجودی ناشناخته است که با همه پیشرفت علم و دانش در حوزه فیزیک بخش های بسیاری از ساختار وجوه انسان هنوز ناشناخته مانده است و وجود انسان در بسیاری از مواقع هنوز مجهول است.

وی با بیان این که «بخشی از راه رسیدن به این انسان پیچیده به پزشکی مرتبط است»، گفت: شما پزشکان می توانید بیمار و مراجعه کنندگان را درمان و سلامت آنها را تامین کنید که وظایف و نکاتی را دکتر باید در شغل خود رعایت کند، همانگونه که در همه حوزه ها افراد متخصص باید یکسری اصول را رعایت کنند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در علوم پزشکی و درمان بیماران زمانی که یک فرد به عنوان هم نوع به شما مراجعه می کند باید او را درمان کنید که در ارتباط بین دکتر و بیمار سه اصل باید مدنظر قرار بگیرد.

وی با اشاره به فرمایش مولای متقیان امام علی (ع) که می تواند درعرصه پزشکی بسیارموثر باشد، گفت: کسی که امر پزشکی را بر عهده دارد باید به چند چیز پایبند باشد اولاً داشتن تقوی است و تقوی در امر پزشکی متناسب با جایگاه رفیع و مهم دکتر و به معنای آن است که هنگامی که بیمار مراجعه می کند و همه هستی و وجود خود را در اختیار دکتر قرار می دهد شخص دکتر با تمام رعایت اخلاق، امانتداری و رموز بین بیمار و دکتر باید از آن صیانت کند.

وی در ادامه تشریح فرمایش امام علی (ع) مبنی بر وظایف دکتر گفت: دومین مورد این است که دکتر باید خیرخواه بیمار باشد به عنوان مثال اگر یکی از عزیزان و نزدیکان پزشکی به او مراجعه کند وی تمام علم و تجربه و تلاش خود را به کار می گیرد و خیرخواهی می کند بعد هر پزشکی باید به همه بیماران از این منظر نگاه کند و خیرخواه بیمار باشد.

منتظری با اشاره به این که «گاهی در امرپزشکی و شرکت نظام پزشکی پرونده هایی از پزشکان وجود دارد که خارج از خیرخواهی دکتر به بیمار است»، تأکید کرد: این مهم است که پزشکان از منظر خیرخواهی به بیمار نگاه کنند نه اینکه به عنوان محلی جهت درآمد روی آن حساب کنند.

وی به بخش سوم فرمایش امام علی (ع) در توضیح وظایف دکتر اشاره و تاکید کرد: دکتر باید در مسیر درمان بیمار تمام تلاش خود را به کار گیرد و آنچه در وسع او است جهت درمان یک بیمار به کار گیرد.

وی در آخر خطاب به مهمانان حاضر گفت: تقوی در پزشکی، خیرخواهی جهت بیمار و به کارگیری تمام توان، موارد مهمی هستند که اگر خود را به این صفات منتسب کنید و به ارمغان ببرید بسیار ارزشمند است از جمله اینکه این کلام امام علی (ع) را در اتاق خود به صورت تابلو درآورید و یا در ذهن خود داشته باشید.

واژه های کلیدی: ایران | پزشکی | پزشکان | قانونی | قوه قضاییه | مراجع قضایی | دستگاه قضایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs