شاخ – بوق بستنی روسیه زندگی پوتین

شاخ – بوق: بستنی روسیه زندگی پوتین روزانه صبحانه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل شهرک سازی اسرائیل در ۲۰۱۷ زیاد کردن داشته است / ملادینوف

هماهنگ کننده شرکت ملل در امور خاورمیانه در نشست بررسی قطعنامه پیشنهادی مصر راجع به قدس به زیاد کردن شهرک سازی رژیم صهیونیستی در ۲۰۱۷ اشاره کرد.

شهرک سازی اسرائیل در ۲۰۱۷ زیاد کردن داشته است / ملادینوف

ملادینوف: شهرک سازی اسرائیل در ۲۰۱۷ زیاد کردن داشته است

عبارات مهم : قطعنامه

هماهنگ کننده شرکت ملل در امور خاورمیانه در نشست بررسی قطعنامه پیشنهادی مصر راجع به قدس به زیاد کردن شهرک سازی رژیم صهیونیستی در ۲۰۱۷ اشاره کرد.

به گزارش مهر، نیکلای ملادینوف هماهنگ کننده شرکت ملل در امور خاورمیانه در نشست بررسی قطعنامه پیشنهادی مصر راجع به قدس در شورای امنیت گفت که رژیم صهیونیستی طی سه ماه گذشته ۲۲ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

شهرک سازی اسرائیل در ۲۰۱۷ زیاد کردن داشته است / ملادینوف

وی افزود: اسرائیل مواضع وسوسه برانگیز راجع به از بحر تا نهر مطرح کرده است.

ملادینوف بیان کرد: شهرک سازی اسرائیل در سال ۲۰۱۷ چند برابر شده است است.

هماهنگ کننده شرکت ملل در امور خاورمیانه در نشست بررسی قطعنامه پیشنهادی مصر راجع به قدس به زیاد کردن شهرک سازی رژیم صهیونیستی در ۲۰۱۷ اشاره کرد.

وی گفت: گامهای یکجانبه ای برداشته شده است است که راهکار تشکیل دو کشور را زیر سئوال می برد. اسرائیل باید شهرک سازی هایی که ما آنها را غیرقانونی می دانیم متوقف کند.

هماهنگ کننده شرکت ملل بیان کرد: از وقت اعلام دونالد ترامپ مدیر جمهور آمریکا، خشونت ها زیاد کردن پیدا کرده هست. صلح بر اساس تشکیل دو کشور میسر می شود.

واژه های کلیدی: قطعنامه | اسرائیل | خاورمیانه | رژیم صهیونیستی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs