شاخ – بوق بستنی روسیه زندگی پوتین

شاخ – بوق: بستنی روسیه زندگی پوتین روزانه صبحانه اخبار بین الملل

توصیه‌های دادستان کل کشور به پزشکان

دادستان کل کشور گفت: تقوی در پزشکی، خیرخواهی جهت بیمار و بکارگیری تمام توان، موارد مهمی هستند که اگر پزشکان خود را به این صفات منتسب کنند، بسیار ارزش..

ادامه مطلب

ایجاد خزانه متمرکز در دستورکار ، احتمال ادغام سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری تهران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص اصلاح ساختار شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد و از احتمال ادغام بعضی سازمان‌ها و معاونت‌ها در شهرداری پایتخت کشور ع..

ادامه مطلب

وضعیت هوا کشور در سه روز آینده

مدیرکل پیش‌بینی و هشدارسریع شرکت هواشناسی اوضاع هوا کشور را طی سه روز آینده تشریح کرد. وضعیت هوا کشور در سه روز آینده عبارات مهم : آس..

ادامه مطلب